EDAR Alfara de Carles

EDAR Alfara de Carles

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2016
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Barranc del LLop
Població sanejada: 369
Km col·lectors: 0,510 + 0,422
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 115
MES disseny (mg/l): 80
DBO5 disseny (mg/l): 200
Població equivalent disseny (h-e): 347

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: A l'EDAR Tortosa-Roquetes

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada aproximadament a uns 250 metres a l’est del nucli urbà. Polígon: 19 / Parcel·la: 27

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals