EDAR Polígon Industrial Barranc de Lledó

EDAR Polígon Industrial Barranc de Lledó

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Monstià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2014
Previsió ampliació:  
Punt abocament:  
Població sanejada:  
Km col·lectors:  
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Oxidació total (Biotrit 400)
Cabal disseny (m3/d): 67,4
MES disseny (mg/l):  
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 337

Dades de procés

Primari:  
Secundari:  
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada a l’oest de la població a un quilòmetre i mig del casc urbà.
Polígon: 9 / Parcel·la:126-127
UTMX: 289840.0
UTMY: 4510951.7

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals