EDAR Tortosa-Roquetes

EDAR Tortosa-Roquetes

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 1.998
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari (2006-2009) del PSARU 2005
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 34.642 (hab)
Km col·lectors: 6,00
Nombre bombaments: 16
Nombre emissaris: 0
Km emissaris: 0

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 10.296
MES disseny (mg/l): 230
DBO5 disseny (mg/l): 273
Població equivalent disseny (h-e): 46.847

Dades de procés

Primari: Decantador primari
Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama no disponible

Localització

L’EDAR es troba situada al marge esquerre del Riu Ebre, aigües avall del nucli urbà.
Polígon: 95 / Parcel·la:124
UTMX:289768.3
UTMY: 4519600.9

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals