Tràmits per al sistema de sanejament del Montsià

Per tramitar el permís d'abocament a la xarxa de clavegueram, de connexió al sistema de sanejament en alta, d'abocament mitjançant camió cisterna, de vistes a una estació depuradora, podeu descarregar-vos i emplenar el formulari de sol·licitud corresponent i adjuntar la documentació que s'indica en cada cas.

  • Sol·licitud: s'ha d'emplenar el formulari de la sol·licitud, imprimir-la, signar-la i presentar-la per correu ordinari al registre del Consell Comarcal del Montsià (Pl. Lluís Companys, s/n, 43870 Amposta) o, en mà.
  • Documentació: presentar la documentació que s'indica en el mateix formulari.

Permís d'abocament a la xarxa municipal de clavegueram

Estan obligats a sol·licitar l'autorització d'abocament tots els usuaris i usuàries no domèstics, l'activitat dels quals estigui compresa en les seccions C, D i E de la CCAE de 1993 o que generi abocaments superiors als 6.000 m3/any Model 1 o sigui, potencialment contaminant Model 2 (article 7 del Decret 130/2003, Reglament dels serveis públics de sanejament).

Descarregar Model 1:

Descarregar Model 2:

Renovació de l'autorització d'abocament

Si el que voleu és renovar l'autorització vigent, heu de presentar aquesta sol·licitud al Consell Comarcal del Baix Ebre.

Descarregar Model 4:

Permís de connexió al sistema de sanejament en alta

Estan obligats tots els usuaris/activitats Model 5 o actuacions municipals Model 6 que hagin de connectar les aigües residuals al col·lector en alta del sistema de sanejament.

Descarregar Model 5:

Descarregar Model 6:

Permís d'abocament mitjançant camió-cisterna

1. Productor d'aigües residuals particular (sanitàries domèstiques/neteges clavegueram-EB municipals, fang líquid) ha de comunicar al Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant el Model A, la necessitat d'abocar les aigües residuals domèstiques o assimilables a domèstiques amb camió cisterna.

2. Activitats econòmiques que disposin de fosses sèptiques (sanitàries, industrials) ha de sol·licitar prèviament al Consell Comarcal del Baix Ebre, mitjançant el Model B, la necessitat d'abocar les aigües residuals domèstiques o assimilables a domèstiques mitjançant camió cisterna.

Descarregar Model A:

Descarregar Model B:

Autortizació transportistes

Per poder efectuar els serveis de buidat de fosses sèptiques/neteges de clavegueram/neteges instal·lacions de sanejament, a les EDARs de la Comarca, els transportistes han de disposar de l'autorització de l'Agència Catalana de Residus i sol·licitar el Permís al Consell Comarcal del Montsià.

Descarregar Model 7:

Visita EDAR

Per poder visitar una depuradora de la Comarca i conèixer de primera mà com es tracten les aigües residuals heu d'emplenar el següent formulari.

Descarregar Model 8: