Diputació de Lleida

La Diputació de Lleida els darrers cinc anys ha subvencionat el control de la mosca negra al Segre:

  2019 2020 2021 2022 2023
  40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00 40,000,00