S'inicia el PECT Ebre Bioterritori

20/10/2021
Reserva de la Biosfera
Finançament FEDER

El dimarts 19 d'octubre es va donar el tret de sortida del projecte d’especialització i competitivitat territorial (PECT) Ebre Bioterritori, que és coordinat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i finançat en un 50% a través de Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020.

L’aprofitament del capital natural de les Terres de l’Ebre per incrementar la competitivitat de les empreses ebrenques a través de l’impuls de models de negoci sostenibles és el fil conductor del projecte.

La reunió d’inici del projecte va comptar amb la participació dels set socis (Consell Comarcal del Baix Ebre, COPATE, Ajuntament de la Ràpita, URV, Eurecat, Fundació Cívica Innomnium i CENFIM) a la seu comarcal del Baix Ebre. Cadascún dels socis impulsa una operació, tal com es pot veure a la taula adjuntada a continuació:

 • O1. Coordinació (Consell Comarcal del Baix Ebre)
 • O2. Emprenedoria cívica per fomentar la sostenibilitat territorial de les Terres de l’Ebre (Fundació Innomnium)
 • O3. Living Lab Delta de l’Ebre (Eurecat)
 • O4. Laboratori d’Innovació per a l’Educació Mediambiental (URV)
 • O5. Impuls de la marca “Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera” (COPATE)
 • O6. Identificació, caracterització i comunicació d’atributs de sostenibilitat de producte per a les empreses de l’hàbitat (CENFIM)
 • O7. Blue Economy Center (Ajuntament de la Ràpita)

El COPATE impulsa l'operació 5, anomenada “Impulsar la marca Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera”. La Marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” va ser creada i registrada al 2015 pel COPATE, ens gestor de la Reserva; està regulada per un Reglament d’ús i actualment hi ha acreditats 165 productes i serveis que corresponen a un número similar d’empreses diferents.

La Marca és el principal instrument pel qual els actius territorials reconeguts internacionalment per la designació de la UNESCO i els valors universals dels ODS de Nacions Unides són incorporats a la qualitat dels productes i serveis elaborats en aquest àmbit territorial. A les Terres de l’Ebre, amb un ecosistema emprenedor constituït bàsicament per pimes, la Marca és especialment útil per aportar valor afegit als sectors agroalimentari, del moble i turístic, on qualitat i singularitat són factors de competitivitat de primer ordre en mercats cada vegada més globals. La marca possibilita que productes i serveis siguin escollits per allò que representen implícitament: sostenibilitat, qualitat i compromís ambiental i territorial, localisme i identitat. Per tant, la Marca contribueix a generar un entorn productiu on la qualitat, la sostenibilitat i la innovació, no només tecnològica sinó que també social, són els principals inspiradors de la cadena de valor, i estimulen els processos de millora continuada que estan contribuint a un canvi en el comportament dels sectors productius de Terres de l’Ebre.

Aquesta Operació suposa una transformació per donar un impuls definitiu a la Marca i superar la fase inicial, caracteritzada per la necessitat d’aportar de manera ràpida valor a les activitats territorial però que ara cal professionalitzar. El potencial de la Marca fa necessari la creació d’estructures i d’estratègies que l’han de consolidar com l’instrument fonamental al servei de les empreses del territori per millorar la seva projecció, penetració i posició en els mercats locals i nacionals i en segments de consum sensibles als valors que representa.

Els objectius d’aquesta operació són els que es detallen a continuació:

 1. Transformar la Marca “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera” en un instrument associat al reconeixement de la qualitat dels productes i serveis desenvolupats a partir de la implementació dels resultats dels processos d’innovació del territori, incrementant-ne la visibilitat al mercat.
 2. Transferir coneixement i facilitar la implementació d’elements innovadors als processos productius i comercials, donant resposta a necessitats concretes dels sectors agroalimentari i turístic.
 3. Crear una xarxa d’empreses que adoptin una cultura col·laborativa per impulsar accions d’interès comú encaminades a crear i comercialitzar nous productes i serveis que traslladin al mercat el coneixement generat a les etapes prèvies del procés d’innovació.

Aquesta operació consta de 3 actuacions, que l'oficina tècnica del COPATE està treballant per poder implementar durant el 2022:

 1. Creació i implementació de l’Estratègia i del Pla de Marca de “Terres de l’Ebre. Reserva de la Biosfera”
 2. Creació del Catàleg de Productes i del MarketPlace EbreBiosfera
 3. Creació de l’Oficina d’Acompanyament de la Marca “Terres de l’Ebre, Reserva de la Biosfera”