El consell científic del programa MaB de la Unesco comença la revisió decennal de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre

07/06/2022
Biosphere Reserve
El COPATE s'ha reunit amb un representant del comitè científic del programa MaB de la UNESCO, Joan Rita.

El 28 de maig de 2023 farà deu anys que les Terres de l'Ebre van ser declarades Reserva de la Biosfera per part de la UNESCO, en reconeixement de la seua riquesa paisatgística, la representativitat dels ecosistemes mediterranis i el seu model de conservació de la biodiversitat. És per això que el consell científic del programa Home i Biosfera de la UNESCO ha començat el procés per la revisió decennal i, en aquest sentit, un representant d'aquest comitè, el doctor en Biologia per la Universitat de les Illes Balears, Joan Rita, ha visitat el territori i s'ha reunit amb el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre (COPATE), l'òrgan gestor de la reserva.

"L'any que ve la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre tindrà el repte de superar la revisió decennal, una avaluació que ens farà la UNESCO per conèixer com ha incidit la declaració de la reserva al territori, com hem evolucionat", ha explicat el president del COPATE, Xavier Faura. I coincidint amb aquesta revisió, el COPATE plantejarà a la UNESCO la necessitat d'ampliar l'àrea de la Reserva de la Biosfera al nord de la Ribera d'Ebre, que en va quedar exclòs en la declaració inicial. "Buscarem la fórmula per encaixar tots els espais inclosos en la Xarxa Natura 2000 en la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre", ha dit Faura.

A més de la reunió amb el president i l'equip tècnic del COPATE, l'expert del comitè científic del programa MaB també ha visitat el territori i empreses i serveis acreditats amb la marca. La previsió és que el comitè científic elabore enguany l'informe sobre la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre i serà el 2023 quan es prendrà la decisió definitiva a París.