El COPATE tanca el cercle a les Festes Majors

22/04/2024
COPATE
Daniela Lleixà, Vicepresidenta de l'Àrea de Residus del COPATE i Ivan Garcia, President del COPATE

El COPATE presenta la iniciativa per a unes festes majors més sostenibles en els municipis de la comarca del Baix Ebre i Montsià. Amb una preocupació creixent per la gestió dels residus i la preservació del medi ambient, el COPATE promou una campanya de sensibilització que fomenta el triatge del plàstic, vidre, cartró, fracció orgànica i resta, durant els actes multitudinaris.

La proposta de la campanya consisteix a substituir els contenidors de residus habituals per un sistema més eficaç de recollida selectiva. En lloc dels contenidors convencionals, el COPATE, facilitarà als municipis interessats un conjunt de cubells de 240 litres tipus papereres, destinats a incrementar el triatge de les diverses fraccions durant les festes majors. Aquestes "mini illes de recuperació" s'ubicaran estratègicament als actes multitudinaris, com ara places o recintes, per facilitar la separació i el reciclatge dels residus generats durant els esdeveniments festius. “A partir d'avui donarem a conèixer la campanya entre els pobles per què es puguin adherir a aquesta iniciativa gratuïta i, propiciar la recollida selectiva”, ha explicat Daniela Lleixà, Vicepresidenta de l'Àrea de Residus del COPATE.

En col·laboració amb els municipis participants, el COPATE coordinarà el subministrament i l’estoc dels contenidors, garantint una correcta gestió dels residus. Es proporcionaran un total de 85 contenidors de 240 litres i 34 contenidors de 90 litres, amb la serigrafia i la senyalització corresponents, segons les necessitats de cada localitat. "Per unes festes més sostenibles, tanca el cercle" és el lema que acompanyarà aquesta campanya que busca centrar esforços “a les Festes Majors dels pobles que és on el volum de residus que es genera s’incrementa i s’ha de trobar la manera, entre els ajuntaments i els habitants, de reciclar al màxim, reduir costos i deixar una millor petjada al planeta” ha puntualitzat Ivan Garcia, President del COPATE.

Aquesta campanya està emmarcada dins del contracte amb la UTE Baix Ebre - Montsià del COPATE on està previst que un percentatge del preu anual del contracte estigui destinat a campanyes de sensibilització i informació en matèria de gestió de residus.