EDAR Les Cases d'Alcanar

EDAR Les Cases d'Alcanar

Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1998
Previsió ampliació: Prevista al segon escenari (2009-2014) del PSARU 2005
Punt abocament: Barranc de Doña Manuela - Mar Mediterrània
Població sanejada: 2.453
Km col·lectors: 10
Nombre bombaments: 8
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 1.569
MES disseny (mg/l): 240
DBO5 disseny (mg/l): 260
Població equivalent disseny (h-e): 10.669

Dades de procés

Primari:  
Secundari: Fangs activats mitja càrrega (SBR)
Espessiment: Espessidor mecànic
Digestió:  
Deshidratació: Centrífuga

Diagrama

Diagrama

Localització

L’EDAR es troba situada a una parcel·la al costat de l’empresa CEMEX SA, a uns quatre quilòmetres del nucli urbà de Les Cases d’Alcanar.
Polígon: 4
UTMX: 292453.6
UTMY: 4495000.4

Resums anuals

Dades cabal

Dades analítiques anuals