El mosquit tigre

El mosquit tigre (Aedes albopictus)

El mosquit tigre és un mosquits provinent del sud-est asiàtic que es va trobar per primer cop a Europa l’any 1979 a Albània. Al llarg dels anys la seva expansió ha fet que acabi colonitzant gran part d’Europa amb especial presència en tot l’arc mediterrani europeu. A la península ibèrica es va descobrir la seva presència l’any 2004 a Sant Cugat del Vallès per part del servei de control de mosquits del Baix Llobregat.

Expansió actual del mosquit tigre a Europa (Font ECDC)

Expansió actual del mosquit tigre a Europa (Font ECDC)

 

Característiques i cicle de vida

És un mosquit de mida petita, de color negre amb unes franges blanques molt definides que es poden veure per tot el seu cos i també a les potes.

 

Imatges del mosquit tigre
Mida del mosquit
Mida del mosquit
 
Cap mascle
Cap d'un mosquit mascle
Cap femella
Cap d'un mosquit femella
Abdomen
Abdomen
Pota
Pota
Ous lupa binocular
Ous (lupa binocular)
Ous ull nu
Ous (ull nu)

Els seus ous, com els de tots els aedins, els diposita fora de l'aigua, just per damunt del nivell de flotació, de manera que quan puja el nivell queden submergits. Aquesta adaptació fa que en les èpoques desfavorables no trobem adults, sinó els ous que han dipositat les femelles anteriorment i que tan bon punt arribin les primeres pluges primaverals, es desenvoluparan i apareixeran les larves. Aquestes aniran creixent, efectuant 4 mudes de pell, i es transformaran en pupes que amb 24 hores aproximadament esdevindran mosquits adults. A l’estiu aquest procés es pot completar en menys d’una setmana. La meitat dels mosquits que apareixen són femelles que buscaran de nou aliment per a pondre novament ous i donar pas a una nova generació.

El mosquit tigre viu durant l’època de calor, aproximadament entre abril i novembre. Prefereix les zones ombrívoles i és actiu, sobretot, de dia. No és massa fàcil de veure ja que és de vol àgil, es mou a prop del terra i per això les picades acostumen a ser en peus, turmells i cames.

El desenvolupament de les larves a casa nostra es dona prop dels habitatges majoritàriament, on troben la temperatura, humitat i aliment necessari. A la via pública es desenvolupen en embornals, fonts, cementiris (gerros de flors), etc., però és a la propietat privada on més focus larvaris podem trobar, en objectes i petits contenidors d’aigua que inconscientment tenim al voltant de casa nostra. Els mosquits adults no acostumen a volar llargues distàncies, és per aquest motiu que tota acumulació petita d’aigua als nostres domicilis acaba sent l’origen de les molèsties per picades d’aquesta espècie que patim a casa nostra, per tot això podem considerar que aquest mosquit existeix gràcies a la nostra activitat, des del moment de la seva importació com en el seu manteniment.

Prevenció

Per tal d’evitar la proliferació d’aquesta espècie de mosquit cal seguir una sèrie de consells.

Degut al seu hàbitat tan concret i de reduït espai aquí per al seu control difícilment podrem utilitzar les eines tradicionals en el control dels nostres mosquits, per tant prevalen quasi exclusivament els elements d’informació a la població per a que sigui aquesta la que pugui aplicar les següents mesures:

Cal buidar i posar sota cobert tots els objectes i contenidors on es pugui acumular aigua (gerros, galledes, cendrers, joguines, plats d'animals domèstics, plats de test, etc), i evitar que s'inundin, per exemple, capgirant-los.

En el cas d'elements fixos i objectes que no es poden retirar, s'han de revisar atentament com a mínim dues vegades cada setmana i eliminar-ne qualsevol cúmul d'aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.

En el cas dels plats de test, quan no es puguin retirar cal mantenir-los secs.

Els pneumàtics s'han de mantenir secs i sota cobert.

En els casos en què es consideri imprescindible tenir alguna mena de recipient amb aigua i a l'exterior, cal que es mantinguin tapats amb una tapa o una tela de mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).

En recipients destapats (per exemple, abeuradors d'animals) cal que l'aigua es renovi dues vegades cada setmana, com a mínim.

Les canaleres de recol·lecció d'aigua de les teulades s'han de mantenir netes de restes vegetals. Així mateix, s'ha de fer el manteniment dels embornals dels patis.

Cal evitar els forats i les depressions del terra on s'hi pugui acumular aigua, i l'acumulació d'aigua als forats dels arbres (dessecant-los o col·locant-hi algun material inert que tapi el forat, com ara sorra, per evitar que hi entri l'aigua).

En el cas concret de les piscines, cal que l'aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquits. Quan estiguin buides, s'han de mantenir del tot eixutes. En el cas de piscines plenes d'aigua, s'han de mantenir en condicions higièniques i sanitàries mitjançant els tractaments de l'aigua adequats per evitar la proliferació de larves de mosquits.

Les basses o els estanys també han d'estar en condicions que no suposin un focus de cria per a aquests mosquits.

 

On podem buscar les larves de mosquit tigre? (exemples de focus larvaris)

Cementiri Embornal
Dipòsits aigua semi-abandonats Embornal
Pneumàtics intempèrie Plats testos carrer
Plats testos carrer Poals i elements abandonats jardins particulars
Poals i elements abandonats jardins particulars Poals i elements abandonats jardins particulars
Poals i elements abandonats jardins particulars Infraestructures cases

 

Implicació sanitària del mosquit tigre

Com hem comentat aquest mosquit viu molt lligat a l’activitat humana, per tant, podem dir que el seu hoste principal per a fer la ingesta de sang per part de les femelles per a completar el cicle de vida solen ser els humans, d’aquí que puguin esdevenir un bon vector de malalties víriques, anomenades arbovirosis (entre les que destaquen per la seva notorietat el Zika, Dengue i Chikungunya).

En aquest sentit, la implantació i expansió del mosquit tigre a Catalunya ha fet que els organismes públics de control de mosquits juntament amb la Generalitat establissin un Protocol per a la vigilància i control de les arbovirosis transmeses per mosquits a Catalunya que en els darrers anys ha permès el seguiment i estudi d’aquestes malalties en el nostre territori.

Mosquit tigre a Catalunya 2021
Font Generalitat de Catalunya

 

 

Per a completar la informació...

Us recomanem la visita a les següents webs:

 

  • Servei Control Mosquits Badia de Roses i Baix Ter:

      https://serveicontrolmosquits.org/el-mosquit-tigre

 

  • Servei de Control de Mosquits - Consell Comarcal del Baix Llobregat:

      https://www.elbaixllobregat.net/mosquitigre/contingut.asp?id_menu=26&su…

 

  • Generalitat de Catalunya. Departament de Salut:

      https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/m/mosquit-tigre/

 

  • Diputació de Tarragona:

      https://www.dipta.cat/mosquittigre/

 

  • European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC):

      https://www.ecdc.europa.eu/en/disease-vectors/facts/mosquito-factsheets…