Comunitats Energètiques

Comunitats Energètiques

Les administracions locals tenim el deure de promoure les Comunitats Energètiques, ja que són l’eina principal per fer realitat l’empoderament ciutadà al sector energètic.

Comunitats Locals Energia PECT

Tipologies

A continuació, s’exposa un quadre extret de la GUIA PER A L´IMPULS DE COMUNITATS ENERGÈTIQUES AMB PERSPECTIVA MUNICIPAL de la Diputació de Barcelona, que recull diferents figures jurídiques i conceptes que es poden trobar sota el paraigües conceptual de les comunitats energètiques:

tipologia comunitats energètiques

 

Com participem d’una comunitat energètica?

 

  • S’han de trobar les persones interessades en la participació en una comunitat energètica.
  • Organitzant-se i associant-se per canviar el model energètic de baix cap a dalt; partint de les necessitats locals, de la ciutadania, les empreses i els Ajuntaments i reconstruint així el sistema energètic. 
  • Depenent del grau d’activitats a desenvolupar, l’associació o la cooperativa d’usuaris són les formes jurídiques que millor encaixen en la definició i objectius de les comunitat energètica.
comunitat energètica

Exemple de comunitat energètica basada amb l'autoconsum compartit