Autoconsum Fotovoltaica

plaques carregador

L’Agència d’energia de Terres de l’Ebre ofereix estudis de viabilitat d’instal·lacions fotovoltaiques per autoconsum individual i col·lectiu als ens públics dels quals disposa dades de comptabilitat energètica.

Què és l’Autoconsum?

El RD 244/2019 regula i permet les instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica renovable, facilitant-ne la seva instal·lació i reduint taxes i peatges tot derogant el malaurat famós “impuesto al sol”
La tecnologia fotovoltaica, que transforma l’energia del Sol en energia elèctrica, és de fàcil instal·lació i manteniment, i és especialment adequada per l’autoconsum ja que ens permet aprofitar les teulades dels edificis.

Avantatges de l’Autoconsum:

·         Comporta un estalvi energètic i econòmic

·         Procediment simple per tal que qualsevol consumidor (tant a nivell domèstic com d’empresa) pugui autoproduir-se l’energia elèctrica 

·         Permet compartir l’autoproducció entre diversos usuaris

·         Permet compensar els excedents de producció

·         Obre les portes a la participació activa de la ciutadania en el sistema elèctric

·         Millora la competitivitat de les empreses

·         Incentiva l’activitat econòmica local

Qui pot tenir una instal·lació d’autoconsum?

Qualsevol pot generar la seva pròpia electricitat i consumir-la a casa seva.

Amb les instal·lacions d’autoconsum es pot cobrir total o parcialment el consum d’energia elèctrica de l’habitatge, la comunitat de veïns, l’edifici o qualsevol centre consumidor.

Quan el sistema de generació no produeix energia suficient es pot seguir consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica i, quan la producció sigui superior a la demanda, és possible abocar l’excedent a la xarxa i obtenir-ne una compensació econòmica.

  • Autoconsum individual (amb o sense excedents) per a una dependència municipal, indústria o vivenda.
Autoconcum individual
  • Autoconsum col·lectiu o compartit. És possible que diferents consumidors comparteixin una instal·lació d’autoconsum
Autoconsum compartit

A continuació es presenta una imatge resum: 

autoconsum PECT