Sou a: Entorn Natural i Territori » Prevenció d'incendis forestals

Prevenció d'incendis forestals

Per una banda, la secció dona suport i assistència a les ADF i Federacions d’ADF. Impulsa la constitució de noves ADF municipals o supramunicipals i la constitució de noves Federacions d’ADF. Per altra banda, la secció estudia la problemàtica de les urbanitzacions en la interfície urbana – forestal i vetlla perquè els municipis compleixin amb el marc normatiu.


Els objectius principals que realitza aquesta secció són:


 • Assistència i suport en les tasques de gestió de les ADF i en les federacions d’ADF.
 • Redacció de plans de prevenció en urbanitzacions.
 • Planificació d’accions de prevenció d’incendis forestals.
 • Tramitació d’ajuts.
 • Seguiment en l’execució d’obra forestal.
 • Impuls en la constitució de noves ADF i de noves Federacions d’ADF.
 • Gestió integral d’actuacions de millora de vials, construcció de punt de reserva d’aigua, reducció de càrrega de combustible, d’obertura de pastures i d’obertura de franges de defensa en els municipis de les comarques del Baix Ebre i Montsià (2004-2012)
 • Constitució de l’ADF “Serra del Montsià” (2005)
 • Constitució de la federació d’ADF del Baix Ebre (2006)
 • Pla d'actuació per a la prevenció dels incendis forestals al perímetre de protecció prioritària E(5) Serra de Montsià (2007)
 • Millora de vials aptes per extinció d’incendis forestals a les comarques del Baix Ebre i Montsià (2007-2010)
 • Construcció de punts de reserva d’aigua per l’extinció dels incendis forestals (Benifallet, Alcanar, Freginals i Ulldecona)
 • Manteniment de la xarxa de punts de reserva d’aigua (2008-2009)
 • Foment de l’obertura de línies de defensa contra els incendis forestals (2008-2010)
 • Formació a les ADF de la comarca del Baix Ebre (2007-2010)

Les obres i actuacions de les ADF es financen gràcies a les línies d'ajut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, en matèria de gestió forestal i prevenció i extinció d'incendis forestals.


En el procés d'execució dels treballs forestals hi ha diverses fases on hi intervenen diferents institucions:


 • Planificació de les actuacions. Els tècnics del CODE les planifiquen de forma coordinada amb les ADF i ajuntaments, els tècnics de Medi Natural de la Generalitat i els tècnics de Bombers.
 • Sol·licitud de la línia d'ajut. Es tramita per part de l'equip del CODE.
 • Atorgament de l'ajut. L'administració competent, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Tarragona, en funció del pressupost disponible, atorga els imports en la seva totalitat o de manera parcial.
 • Execució i certificació. L'ADF contracta una empresa per a executar els treballs. La Direcció de l'Obra la fa l'equip del CODE qui permanentment treballa amb els tècnics de Medi Natural qui certifiquen l'obra executada.


Resum anual actuacions ADFResum anual acumulat ADF