Sou a: Entorn Natural i Territori » Gestió de forests municipals

Gestió de forests municipals

La secció de gestió de forests municipals dona suport i assistència a tots els municipis amb terrenys forestals, d'utilitat pública o patrimonials. En aquests es realitza una gestió integral que passa per la defensa de la propietat, la gestió ramadera, la prevenció d'incendis forestals i l'ús públic entre altres.


Els objectius principals que realitza aquesta secció són:


 • Establiment de mesures de gestió i millora de forests municipals.
 • Elaboració de projectes d'ordenació forestal i plans, tècnics o simples, de gestió i millora forestal en finques d'utilitat pública i patrimonials dels municipis.
 • Elaboració de plans de prevenció d'incendis.
 • Elaboració d'informes de defensa de la propietat.
 • Elaboració de plans de pastures.
 • Tramitació d'ajuts.
 • Implantació dels plans de gestió i ordenació forestal.
 • Seguiment en l'execució d'obra forestal.
 • Impuls d'accions d'ús públic.
 • Accions de divulgació del patrimoni natural.
 • Projecte d'ordenació forestal de Valldebous (la Sénia) (2007)
 • Projecte d'ordenació forestal de Comuns (Mas de Barberans) (2007)
 • Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal Montsià - Mata redona (2007)
 • Projecte d'ordenació forestal dels CUP 36, 37 i 38 del terme municipal de Benifallet (2009)
 • Projecte d’ordenació forestal dels CUP 9, 10, 76, 77 i de les forests patrimonial de Prat de Comte (2011)
 • Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal de les forests patrimonials d’Ulldecona (2011)
 • Gestió integral d'actuacions de millora de vials, construcció de punt de reserva d'aigua, reducció de càrrega de combustible, d'obertura de pastures i d'obertura de franges de defensa en forest patrimonial i d'utilitat pública


Les obres i actuacions dels ajuntaments es financen gràcies a les línies d'ajut de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, en matèria de gestió forestal i prevenció i extinció d'incendis forestals, i amb recursos propis dels mateixos ens locals. En el procés d'execució dels treballs forestals hi ha diverses fases on hi intervenen diferents institucions:


 • Planificació de les actuacions. Els tècnics del CODE les planifiquen de forma coordinada amb els ajuntaments i ADF, els tècnics de Medi Natural de la Generalitat i els tècnics de Bombers.
 • Sol·licitud de la línia d'ajut. Es tramita per part de l'equip del CODE.
 • Atorgament de l'ajut. L'administració competent, la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Tarragona, en funció del pressupost disponible, atorga els imports en la seva totalitat o de manera parcial.
 • Execució i certificació. L'ajuntament contracta una empresa per a executar els treballs. La Direcció de l'Obra la fa l'equip del CODE qui permanentment treballa amb els tècnics de Medi Natural qui certifiquen l'obra executada.

Resum anual actuacions ens localsResum anual acumulat ens locals