Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Gestió sanejament » Instal·lacions » EDAR L’ALDEA

EDAR L’ALDEA


Dades generals
Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2010
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Sèquia Sanitària
Població sanejada: 3.200 (hab)
Km col·lectors:
Nombre bombaments: 1
Nombre emissaris:
Km emissaris:
edar
Dades de disseny
Tipus de tractament: Biològic amb eliminació de nitrogen i fòsfor
Cabal disseny (m3/d): 1.600
MES disseny (mg/l): 150
DBO5 disseny (mg/l): 280
Població equivalent disseny (h-e): 6.400 (h-e)
Dades de procés
Primari:
Secundari: Fangs activats baixa càrrega
Espessiment: Gravetat
Digestió:
Deshidratació: Centrífuga
Diagrama

DIAGRAMA NO DISPONIBLE



Localització

L’EDAR es troba situada aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà.
Polígon: 7 /Parcel·la: 132
UTMX: 300.195,0
UTMY: 4.512.015,0

Resum any
Cabal total (m³/any): 0
Energia consumida (Kwh/any): 0
Producció fangs (Tn/any):
0,00
Mitjanes any
Entrada Sortida
MES (mg/L) 0 0
DQ0 (mgO2/L) 0 0
DBO5 (mgO2/L) 0 0
pH (upH) 0,00 0,00
Conductivitat (µg/cm) 0,00 0,00
Nitrogen total (mg/L) 0,00 0,00
Fòsfor total (mg/L) 0,00 0,00

Cabals tractats per l'EDAR (en milers de m3)

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total(Dam3) Mitja(Dam3/d)
20000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20090,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20100,000,000,000,000,000,0019,1819,9518,3219,9916,2515,90109,590,30
20110,000,000,000,000,000,0015,8318,4412,3317,4018,0015,0097,000,27
201217,1115,1317,2318,9822,3520,4222,7421,0523,8425,1333,5125,28262,770,72
201317,1511,5921,9816,5621,2719,9018,5315,9414,5212,9017,0211,84199,200,55
201411,8411,2611,2915,2916,8717,2715,0717,0918,8217,4823,2319,19194,700,53
201513,9112,4217,6314,1421,7423,9223,0421,7014,9714,6912,4211,32201,900,55
201614,3012,0315,4813,4719,5413,1916,8015,9113,9714,3616,0516,46181,560,50
201718,2912,1515,3714,3715,4516,5518,4118,4614,4212,8610,9911,90179,220,49
Entrada
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DB05 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)