Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Gestió sanejament » Instal·lacions » EDAR SANT JAUME D'ENVEJA

EDAR SANT JAUME D'ENVEJA


Dades generals
Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2016
Previsió ampliació:
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 3.538
Km col·lectors: Afluent: 4,117 Efluent: 0,951
Nombre bombaments: 3
Nombre emissaris:
Km emissaris:
edar
Dades de disseny
Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): Hivern: 832 Estiu: 2.426
MES disseny (mg/l): Hivern: 134 Estiu: 28,6
DBO5 disseny (mg/l): Hivern: 211 Estiu: 34,8
Població equivalent disseny (h-e): 2.800
Dades de procés
Primari:
Secundari: MBBR (Sistema biomassa fixa sobre llit mòbil)
Espessiment: Gravetat
Digestió:
Deshidratació: centrífuga
Diagrama
diarama EDAR
Localització

L'Edar es troba situada a l'est de la població a uns quatre quilòmetres del casc urbà. Polígon: 3 / Parcel·la: 55

Resum any
Cabal total (m³/any): 224778
Energia consumida (Kwh/any): 149269
Producció fangs (Tn/any):
2,50
Mitjanes any
Entrada Sortida
MES (mg/L) 137 18
DQ0 (mgO2/L) 406 64
DBO5 (mgO2/L) 205 16
pH (upH) 7,25 7,35
Conductivitat (µg/cm) 2,02 1,83
Nitrogen total (mg/L) 54,49 32,41
Fòsfor total (mg/L) 6,62 4,28

Cabals tractats per l'EDAR (en milers de m3)

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total(Dam3) Mitja(Dam3/d)
201719,6212,5714,7218,7835,8819,3718,4519,8815,4419,1812,9417,96224,790,62
Entrada
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L) 0 218 144 150 183 145 153 102 87 142 149 178
DQ0 (mgO2/L) 0 617 501 532 417 384 412 471 280 352 439 477
DB05 (mgO2/L) 0 325 274 281 187 189 186 225 132 182 241 249
pH (upH) 7,65 7,50 7,59 7,09 7,03 7,01 6,98 7,08 7,36 7,22 7,21 7,32
Conductivitat (µg/cm) 2,41 2,06 1,87 1,87 1,69 1,95 1,99 1,95 1,99 2,07 2,28 2,15
Nitrogen total (mg/L) 62,80 56,61 47,71 61,21 43,60 50,46 65,09 57,67 36,73 53,64 68,63 49,70
Fòsfor total (mg/L) 7,40 6,93 6,27 8,04 5,99 6,30 8,05 6,66 4,24 6,15 7,64 5,80
Sortida
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L) 0 17 19 30 15 14 22 14 18 35 15 20
DQ0 (mgO2/L) 0 74 78 93 50 55 68 54 77 79 66 79
DBO5 (mgO2/L) 0 18 18 29 20 16 17 15 14 17 17 20
pH (upH) 7,71 7,63 7,60 7,21 7,13 7,24 7,13 7,24 7,16 7,23 7,30 7,56
Conductivitat (µg/cm) 2,13 1,80 1,70 1,69 1,38 1,54 1,82 1,76 1,74 1,85 1,97 2,55
Nitrogen total (mg/L) 41,50 39,76 30,18 41,48 16,85 28,35 27,13 23,17 31,89 35,60 36,96 36,10
Fòsfor total (mg/L) 5,20 4,69 4,13 6,21 2,68 3,33 4,99 3,71 4,02 4,23 4,53 3,60
Rendiments
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (%) 79 92 87 80 92 91 86 86 80 76 90 89
DQ0 (%) 81 88 84 82 88 86 83 89 72 78 85 83
DBO5 (%) 85 94 93 90 89 92 91 94 89 91 93 92
Nitrogen total (%) 33 29 36 32 61 43 58 59 13 33 46 27
Fòsfor total (%) 29 32 34 22 55 47 38 44 5 31 40 37