Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Gestió sanejament » Instal·lacions » EDAR POLÍGON INDUSTRIAL BARRANC DE LLEDÓ

EDAR POLÍGON INDUSTRIAL BARRANC DE LLEDÓ


Dades generals
Administració Actuant: Consell Comarcal del Monstià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2014
Previsió ampliació:
Punt abocament:
Població sanejada:
Km col·lectors:
Nombre bombaments:
Nombre emissaris:
Km emissaris:
edar
Dades de disseny
Tipus de tractament: Oxidació total (Biotrit 400)
Cabal disseny (m3/d): 67,4
MES disseny (mg/l):
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 337
Dades de procés
Primari:
Secundari:
Espessiment:
Digestió:
Deshidratació:
Diagrama
diarama EDAR
Localització

L’EDAR es troba situada a l’oest de la població a un quilòmetre i mig del casc urbà.
Polígon: 9 / Parcel·la:126-127
UTMX: 289840.0
UTMY: 4510951.7

Resum any
Cabal total (m³/any): 1163
Energia consumida (Kwh/any): 7853
Producció fangs (Tn/any):
286,00
Mitjanes any
Entrada Sortida
MES (mg/L) 253 20
DQ0 (mgO2/L) 425 55
DBO5 (mgO2/L) 215 12
pH (upH) 3,69 3,71
Conductivitat (µg/cm) 0,47 0,36
Nitrogen total (mg/L) 654,42 0,00
Fòsfor total (mg/L) 0,00 0,00

Cabals tractats per l'EDAR (en milers de m3)

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total(Dam3) Mitja(Dam3/d)
20140,000,000,000,000,000,000,000,000,000,300,360,511,170,00
20150,330,340,530,400,490,490,140,040,220,110,080,343,510,01
20160,340,260,410,590,520,480,570,350,460,320,400,335,030,01
20170,410,340,480,240,330,970,320,300,422,544,505,4516,300,04
Entrada
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L) 367 836 661 134 67 972
DQ0 (mgO2/L) 473 1074 1223 832 310 1196
DB05 (mgO2/L) 199 457 623 558 90 660
pH (upH) 7,80 6,95 7,50 7,40 7,80 6,80
Conductivitat (µg/cm) 0,71 0,73 1,03 1,23 0,77 1,16
Nitrogen total (mg/L) 1308,00 1296,00 1384,00 1329,00 1153,00 1383,00
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L) 60 35 63 24 29 31
DQ0 (mgO2/L) 132 119 138 86 96 100
DBO5 (mgO2/L) 29 25 37 12 17 24
pH (upH) 7,15 7,07 7,70 7,60 7,60 7,40
Conductivitat (µg/cm) 0,74 0,75 0,63 0,64 0,77 0,76
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (%) 84 96 82 57 97
DQ0 (%) 72 89 90 69 92
DBO5 (%) 29 94 98 81 96
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)