Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Gestió sanejament » Instal·lacions » EDAR LA GALERA

EDAR LA GALERA


Dades generals
Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 1992
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Infiltració al terreny
Població sanejada: 866
Km col·lectors: 0,6
Nombre bombaments:
Nombre emissaris:
Km emissaris:
edar
Dades de disseny
Tipus de tractament: Tractament tou
Cabal disseny (m3/d): 300
MES disseny (mg/l):
DBO5 disseny (mg/l): 240
Població equivalent disseny (h-e): 1200
Dades de procés
Primari:
Secundari: Tractament tou-filtre verd
Espessiment:
Digestió:
Deshidratació:
Diagrama

DIAGRAMA NO DISPONIBLELocalització

L’EDAR es troba situada al sud de la població.
Polígon: 26 / Parcel·la: 39
UTMX: 286124.3
UTMY: 4506390.8

Resum any
Cabal total (m³/any): 0
Energia consumida (Kwh/any): 0
Producció fangs (Tn/any):
0,00
Mitjanes any
Entrada Sortida
MES (mg/L) 0 0
DQ0 (mgO2/L) 0 0
DBO5 (mgO2/L) 0 0
pH (upH) 0,00 0,00
Conductivitat (µg/cm) 0,00 0,00
Nitrogen total (mg/L) 0,00 0,00
Fòsfor total (mg/L) 0,00 0,00

Cabals tractats per l'EDAR (en milers de m3)

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total(Dam3) Mitja(Dam3/d)
20000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20070,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20080,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20090,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20110,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20120,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20130,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20141,781,471,801,141,611,761,852,322,231,781,845,1724,750,07
20152,221,914,152,072,012,692,302,904,372,243,853,0433,750,09
20162,842,783,172,763,402,482,623,412,993,122,626,1638,350,11
20174,723,354,083,503,803,994,993,684,094,694,194,5549,630,14
Entrada
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DB05 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)