Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Gestió sanejament » Instal·lacions » EDAR MARINA SANT JORDI

EDAR MARINA SANT JORDI


Dades generals
Administració Actuant: Consell Comarcal del Baix Ebre
Empresa explotadora: Aqualia
Any posada en funcionament: 2005
Previsió ampliació: No prevista
Punt abocament: Barranc de Cala Llises
Població sanejada: 50 (hab)
Km col·lectors: 4
Nombre bombaments: 3
Nombre emissaris:
Km emissaris:
edar
Dades de disseny
Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): 240
MES disseny (mg/l): 400
DBO5 disseny (mg/l):
Població equivalent disseny (h-e): 1.600
Dades de procés
Primari: Decantador primari
Secundari: Fangs activats
Espessiment: Gravetat
Digestió: Aeròbia
Deshidratació:
Diagrama

DIAGRAMA NO DISPONIBLELocalització

L’EDAR es troba situada, al nord-est de la població a uns tres quilòmetres i mig del casc urbà.
Sector K Cala Calafató
UTMX: 317393.6
UTMY: 4532261.4

Resum any
Cabal total (m³/any): 0
Energia consumida (Kwh/any): 0
Producció fangs (Tn/any):
0,00
Mitjanes any
Entrada Sortida
MES (mg/L) 0 0
DQ0 (mgO2/L) 0 0
DBO5 (mgO2/L) 0 0
pH (upH) 0,00 0,00
Conductivitat (µg/cm) 0,00 0,00
Nitrogen total (mg/L) 0,00 0,00
Fòsfor total (mg/L) 0,00 0,00

Cabals tractats per l'EDAR (en milers de m3)

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total(Dam3) Mitja(Dam3/d)
20000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20010,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20020,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20040,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20050,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20060,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
20070,000,000,000,000,000,060,200,410,140,080,060,091,040,00
20080,130,060,130,060,160,240,340,580,180,090,050,072,090,01
20090,100,130,170,130,401,442,464,281,601,140,661,1413,650,04
20101,590,981,151,541,071,271,773,770,850,760,590,9016,240,04
20110,680,120,750,770,241,105,028,434,550,470,450,1222,700,06
20120,200,160,460,810,610,712,324,651,410,860,660,3313,180,04
20130,360,371,291,070,840,992,584,451,270,411,130,3315,090,04
20140,200,290,781,200,671,061,974,021,350,540,860,7313,670,04
20150,270,210,810,840,551,002,194,191,150,440,200,2012,050,03
20160,230,341,010,530,690,861,814,181,050,600,390,6312,320,03
20170,200,120,290,940,491,002,294,411,260,340,170,1611,670,03
Entrada
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DB05 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)