Sou a: Reserva de la Biosfera Terres de l'Ebre » Els paisatges de Terres de l'Ebre

Els paisatges de Terres de l'Ebre

  • Establir criteris per a l'adopció de mesures de protecció, gestió i ordenació del paisatge.
  • Proposar actuacions encaminades a la millora, restauració o creació del paisatge.
  • Elaborar estudis, inventaris i informes per tal de difondre el paisatge i els seus elements.
  • Catàleg d'oliveres singulars i monumentals de les Terres de l'Ebre.2005

    [ Descarregar document ]
  • Estudi per determinar l'edat de les oliveres singulars i monumentals de la comarca del Montsià. 2008

    [ Descarregar document ]

La Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya crea el catàleg de paisatge com un instrument nou per a la introducció d’objectius paisatgístics en el planejament territorial a Catalunya, així com en les polítiques sectorials, i d’aquesta manera adopta els principis i estratègies d’acció que estableix el Conveni europeu del paisatge promogut pel Consell d’Europa.

Dit d’una altra manera, els catàlegs de paisatge són les eines que ens permeten conèixer com és el nostre paisatge i quins valors té, quins factors expliquen que tinguem un determinat tipus de paisatge i no un altre, com evoluciona el nostre paisatge en funció de les actuals dinàmiques econòmiques, socials i ambientals i, finalment, defineixen quin tipus de paisatge volem i com podem assolir-lo.

Els catàlegs de paisatge, per tant, aporten informació de gran interès sobre tots els paisatges catalans i contribueixen d’aquesta manera a la definició i aplicació d’una nova política de paisatge a Catalunya.

Els catàlegs de paisatge es conceben normativament com a unes eines útils per a l’ordenació i la gestió del paisatge des de la perspectiva del planejament territorial. És per aquest motiu que el seu abast territorial es correspon amb el de cadascun dels àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials.

L’observatori del Paisatge va encarregar la coordinació, supervisió i revisió del Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre al Institut de Desenvolupament de les Terres de l’Ebre (IDECE), al juny de 2006. La seva redacció va anar a càrrec d’un equip d’especialistes del CODE (Consorci de Serveis Agroambientals del Baix Ebre i Montsià) i la Universitat Rovira i Virgili (URV).

El Catàleg de paisatge de les Terres de l’Ebre es va aprovar definitivament el 16 de juliol de 2010 i va ser el predecessor de la Candidatura de la Reserva de Biosfera de Terres de l’Ebre.

Per veure i descarregar el Catàleg:

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_presentats_E.php

Enllaç d’interès de la web de l’Observatori del Paisatge:

http://www.catpaisatge.net/cat/catalegs_documentacio.php