Sou a: Salubritat Pública» El mosquit» Links i bibliografia

Links i bibliografia

 • La problemàtica dels mosquits al Delta de l’Ebre. Proposta de creació d’un servei de control de mosquits. C. Ibàñez, J. Aragonès, R. Escosa. 1989.
 • Taxonomia y biologia de los mosquitos del area salmantina. A. Encinas. Ed. Universidad de Salamanca. 1982.
 • La vegetació dels Països Catalans. R. Folch. Ed. Ketres. 1981.
 • Les culicides du midi méditerranéen. J. A. Rioux. Ed. Paul Lechevalier. 1958.
 • Contribució a l’estudi dels culícids del Delta de l’Ebre. X. Curto. Tesina 1990.
 • Origen i evolució del Delta de l’Ebre. A. Canicio. 2000
 • Història Natural dels Països Catalans. Ed. Enciclopèdia catalana.
 • Quadern de camp Parc Natural del Delta de l’Ebre. Generalitat de Catalunya. 1999
 • Flora i fauna Delta de l’Ebre. Parc Natural del Delta de l’Ebre. 2000
 • Butlletí del Parc Natural del Delta de l’Ebre. Generalitat de Catalunya.
 • Mosquitoes. K. R. Snow. Naturalist handbooks. 1990.
 • Mosquito ecology. Field sampling methods. M. W. Service. 1976.
 • Impact previsible d’une operation de demoustication au BTI sur la faune des milieux aquatiques de Haute-Camargue. D. Pont. Universite Claude Bernard (Lyon I). 1989.
 • Historia del paludismo en el Delta del Ebro. M. Forcadell, E. Zapater. 1974.
 • Manual on practical entomology in malaria. WHO. 1975.
 • Control de insectos y roedores mediante gestión ambiental. Organización Mundial de la Salud. 1993
 • Journal of the american mosquito control association (Mosquito news).
 • Journal of medical entomology.
 • Journal of economic entomology.
 • Journal of vector ecology.
 • Environmental entomology.
 • European mosquito bulletin.