Team

General management

Job Contact Email
Director tècnic COPATE / Coordinador tècnic Reserva Biosfera Terres de l'Ebre Josep Aragonès Gisbert jaragones@copate.cat
Director tècnic COPATE - Salubritat Pública Raul Escosa Serrano rescosa@copate.cat

General administration area

Job Contact Email
Interventora Tere Barberà Martí intervencio@copate.cat
Secretaria Rosa Solé Arrufat secretaria@copate.cat
Tresoreria Cinta Ferré Lluís tresoreria@copate.cat
TAG (Tècnica Administració General) Verònica Llorca Sanz vllorca@copate.cat
Administrativa Laura Pepiol Argentó lpepiol@copate.cat

Technical area

Area Contact Job Education Email
Control de plagues (mosquit i mosca negra) Montse Masià Pons Responsable Control de plagues Llicenciada en biologia mmasia@copate.cat
Salubritat pública Jaume Pla Ros Tècnic Salubritat Pública Enginyer Tècnic Agrícola jpr@copate.cat
Residus Mercè Mariano Geira Responsable Gestió de Residus / Tècnica economia circular Llicenciada en Ciències Ambientals mmariano@copate.cat
  Laura Aznar Marín Gestió de Residus - Tècnica Recollides Enginyera Agrònoma laznar@copate.cat
  Núria Sanz Martí Gestió de Residus - Tècnica Plantes de tractament Enginyera Tècnica Agrícola nsanz@copate.cat
  Noèlia Fabra Navarro Responsable Comunicació i Educació Ambiental / Tècnica Reserva Biosfera Terres de l'Ebre Llicenciada en Ciències Ambientals nfabra@copate.cat
Agència Energia Terres de l'Ebre Marga Estorach Fatsini Assistència Tècnica - Responsable Agència Energia Terres de l'Ebre Llicenciada en Ciències Ambientals mestorach@copate.cat
Sanejament Marta Arques Bertomeu Assistència Tècnica - Responsable Sanejament Llicenciada en Biologia marques@copate.cat
  Sofia Fornós Curto Assistència Tècnica - Inspecció i Control d'abocaments / Òrgan Tècnic Ambiental Comarcal Enginyera Agrònoma sfornos@copate.cat
Entorn natural i territori        
  Guillem Argelich Tècnic Entorn Natural i Territori Enginyer Superior de forest gargelich@copate.cat
Personal de camp per al control de plagues i salubritat pública Arcadi Arques Operari especialista
  Raimundo Arques Cap de zona
  Rubén Caballé Operari especialista
  Josep Clua Operari especialista
  Joan Esquerré Operari especialista
  Lluís Miranda Operari especialista
  Demetrio Saez Cap de zona
  José Ramon Sancho Operari especialista