Tractament contra les larves dels mosquits generats en zones naturals del Delta de l'Ebre

Fecha de inicio
21/07/2021
Fecha de finalización
24/07/2021

El dia 23 de juliol es realitzarà un tractament aeri sobre diverses zones de vegetació natural repartides pel Delta de l'Ebre.

El producte utilitzat per a aquests tractaments és el Bacillus thuringiensis israelensis serotip H-14 cepa AM65-52 distribuït per la casa comercial Kenogard S.A.

Aquests tractaments es realitzen al matí, amb condicions meteorològiques adequades que permetin la correcta distribució del producte.

Podeu veure el detall de les zones que han de ser tractades en el següent enllaç: