Funcions i objectius

Funcions

  • Direcció, control i inspecció de les infrastructures de residus: Dipòsit controlat i planta de compostatge al Mas de Barberans, planta tractament de lixivitats, planta de transferència a l’Aldea, 12 deixalleries al Montsià, 8 deixalleries i una mòbil al Baix Ebre.
  • Direcció tècnica dels diferents contractes de gestió i recollida de residus a la comarca del Montsià i Baix Ebre.
  • Gestió econòmica del Consorci de Residus del Montsià i del Baix Ebre.
  • Desplegament i coordinació del Pla de comunicació i sensibilització ambiental.
  • Assessorament en matèria de residus tant a nivell de tecnologies disponibles com redacció de projectes, estudis d’ubicacions, tractament de dades, etc.

Dades d'interès

Població atesa: 154.555 habitants
Volum de residus municipals gestionats: 81.323 tones
Ràtio de generació per càpita: 526 kg. hab. i any
Taxa de recuperació 2010 al Montsià: 52%
Taxa de recuperació 2010 al Baix Ebre: 45%
Objectiu taxa de recuperació 2012 Progremic: 55%
Núm. d'habitants per àrea d'aportació: 255 habitants / illa
Recursos econòmics gestionats al Montsià: 9.279.000 €
Recursos econòmics gestionats al Baix Ebre: 6.781.968 €