EDAR Alcanar

EDAR Alcanar

El sistema de sanejament d'Alcanar, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, està format per un col·lector per gravetat, que condueix les aigües residuals del municipi d’Alcanar fins a la depuradora, on el tractament es du a terme mitjançant llacunatge airejat. L’aigua tractada és conduïda pel col·lector de sortida, que funciona per gravetat, i és abocada finalment al Riu Sénia.

L'EDAR compta amb 4 llacunes: dues llacunes d'aireació, una llacuna de sedimentació i una llacuna d'afinament de, amb un volum total de 18.862 m³.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016 - 2020)
Any posada en funcionament: 1992
Previsió ampliació:

Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)

Punt abocament:

Riu Sénia

Població sanejada: 7.927 (hab)
Km col·lectors: 1,6
Nombre bombaments: 0
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Llacunatge
Cabal disseny (m3/d): 1.800
MES disseny (mg/l): 300
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 9.000

Dades de procés

Pretractament: Dessorrador, desbast amb reixa de fins

Primari: 

 
Secundari: Llacunatge airejat  
Espessiment: Llacuna afinament  
Digestió:  

Deshidratació:

 

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada, aproximadament a un quilòmetre del nucli urbà en direcció sud, a la Partida Campets

Polígon: 11 / Parcel·la: 17 

UTMX: 287333,4

UTMY: 4490467,44


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals