EDAR Polígon Industrial Barranc de Lledó

EDAR Polígon Industrial Barranc de Lledó

El sistema de sanejament en alta del Polígon Industrial Barranc de Lledó, que és propietat de l'Ajuntament de Santa Bàrbara, és gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, a través d'un conveni de delegacions de competències, quedant aquest sistema inclòs en el contracte de serveis d'explotació del sanejament en alta de la comarca del Montsià.

L'EDAR està formada per un pretractament amb una reixa de gruixos, i un sistema Biotrit amb aportació d'oxigen, controlat per sonda Redox. El sistema té una bomba de purga que envia els fangs a un espessidor estàtic.

L’aigua tractada és conduïda pel col·lector de sortida i abocada finalment al Barranc de Lledó.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2014
Previsió ampliació:  
Punt abocament:  
Població sanejada:  
Km col·lectors:  
Nombre bombaments:  
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Oxidació total (Biotrit 400)
Cabal disseny (m3/d): 67,4
MES disseny (mg/l):  
DBO5 disseny (mg/l): 300
Població equivalent disseny (h-e): 337

Dades de procés

Primari:  
Secundari:  
Espessiment:  
Digestió:  
Deshidratació:  

Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada a l’oest de la població a un quilòmetre i mig del nucli urbà.


Polígon: 9 / Parcel·la:126-127
UTMX: 289840.0
UTMY: 4510951.7


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals