EDAR Les Cases d'Alcanar

EDAR Les Cases d'Alcanar

El sistema de sanejament del nucli urbà de Les Cases d'Alcanar, del municipi d'Alcanar, gestionat pel Consell Comarcal del Montsià, està format per una estació depuradora, amb un tractament del tipus biològic de fangs activats de mitja càrrega, del tipus SBR.

L'arribada de l'aigua residual es realitza per mitjà de 9,7 km de col·lectors en alta i 8 estacions de bombament. Hi arriben les aigües residuals procedents dels sectors de Les Cases d’Alcanar i d'Alcanar Platja, mitjançant dos ramals de col·lector amb 4 EB per ramal.

L’aigua depurada, passa a través d’un filtre de sorres i d’un sistema de desinfecció per raigs ultraviolats. El punt d'abocament és el Barranc de Doña Manuela, que finalitzà a la Badia dels Alfacs, al Mar Mediterrani.


Dades generals

Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua SAU (2016- 2020)
Any posada en funcionament: 1998
Previsió ampliació: Prevista al primer escenari PGSAC (2022-2027)
Punt abocament: Barranc de Doña Manuela - Mar Mediterrània
Població sanejada: 2.516
Km col·lectors: 9,7
Nombre bombaments: 8
Nombre emissaris:  
Km emissaris:  

Dades de disseny

Tipus de tractament: Biològic amb tractament terciari
Cabal disseny (m3/d): 1.569
MES disseny (mg/l): 591
DBO5 disseny (mg/l): 640
Població equivalent disseny (h-e): 6.799

Dades de procés

Pretractament:

Pou de sorres, desbast amb reixa de fins

Secundari: Fangs activats mitja càrrega (SBR)
Espessiment: Gravetat
Digestió:  

Deshidratació:

Terciari:

Centrífuga

UV i microfiltració


Diagrama

Diagrama


Localització

L’EDAR està situada entre la zona Alcanar platja i Les cases, a una parcel·la al costat de l’empresa CEMEX SA, a uns quatre quilòmetres del nucli urbà de Les Cases d’Alcanar.

Crta. N-340.5, Polígon: 4

UTMX: 292358,62

UTMY: 4494796,96


Resums anuals

Dades cabals

Dades analítiques anuals