Tractament contra les larves dels mosquits generats en zones naturals del Delta de l'Ebre

Data d'inici
24/05/2023
Data de finalització
26/05/2023

Entre el matí del 24 i 25 de maig, està previst realitzar un tractament aeri sobre algunes zones de vegetació natural del Delta de l'Ebre.

El producte utilitzat per a aquests tractaments és el Bacillus thuringiensis israelensis serotip H-14 cepa AM65-52 distribuït per la casa comercial Kenogard S.A.

Aquests tractaments es realitzen al matí, amb condicions meteorològiques adequades que permetin la correcta distribució del producte.

Podeu veure el detall de les zones que han de ser tractades tot seguit: