Primer tractament contra les larves de mosquits dels arrossars del Delta de l’Ebre

Data d'inici
10/06/2024
Data de finalització
12/06/2024

El proper dilluns 10 de juny s'iniciarà el primer tractament aeri, dels quatre programats, dirigit a controlar les larves de mosquits que es generen als arrossars perimetrals als pobles i urbanitzacions del Delta de l'Ebre. Aquest tractament que es realitza sobre unes franges perimetrals d'aproximadament 500 metres d'amplada (vegeu els plànols adjunts).

El producte autoritzat és el Bacillus thuringiensis varietat israelensis H14, amb el nom comencial Vectobac 12 AS.
En funció de la climatologia aquest tractament es pot perllongar al llarg de tota la setmana. El mitjà d'aplicació d'aquest tractament és l'avioneta, per a poder cobrir tota la superfície a tractar.

Aquests tractaments es realitzen amb el suport i col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona i els ajuntaments que formen part del Delta de l'Ebre.

En el següent enllaç podeu consultar les zones en les que es realitzarà el tractament: