Pla d'Energia

El sector energètic és un dels aspectes clau pel desenvolupament econòmic i social sostenible de Terres de l'Ebre, i la seva contribució ha de resultar decisiva per assegurar el benestar i la qualitat de vida dels ciutadans. En aquest sentit, des de l'Agència d'Energia del CODE es considera necessari disposar d'un instrument estratègic i de coordinació de les polítiques sectorials en matèria d'infraestructures energètiques, de foment de les energies renovables, així com de les actuacions en matèria d'estalvi, eficiència i diversificació energètica, que s'han de desenvolupar al Baix Ebre, al Montsià i a les comarques de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.

La voluntat política de disposar d'una eina de gestió energètica integral s'enforteix per la presència de nous condicionants globals que afectaran al sector energètic en els pròxims anys: l'aplicació del Protocol de Kyoto, la directiva de comerç dels drets d'emissió de CO2, així com la nova legislació europea i estatal en diferents àmbits relacionats amb l'energia. Així mateix, el Pacte d'Alcaldes i Alcaldesses compromet als ajuntaments a prendre el lideratge amb accions enfocades a reduir l'empremta energètica dels corresponents territoris. Aquests factors impliquen la necessitat d'integrar la política energètica comarcal amb altres polítiques sectorials relacionades.

L'Agència d'Energia ha de vetllar per l'aplicació de les tecnologies energètiques, incloses les renovables, la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica, el foment de l'ús racional de l'energia i, en general, l'òptima gestió dels recursos energètics en els diferent àmbits. En aquest marc hi ha la necessitat de revisar els Programes Comarcals 2007-2011 (Programa per la millora de l'eficiència energètica i la utilització d'energies renovables en les administracions locals de la comarca del Montsià i de la comarca del Baix Ebre. 2007) amb l'objectiu de revisar les fites aconseguides i establir nous objectius d'acord amb les noves directives i requeriments en l'àmbit nacional i comunitari.

El Pla d'Energia és una iniciativa del CODE amb la voluntat de donar resposta a una sèrie de demandes vinculades amb el sector energètic que difícilment podrien tenir resposta en el cas de ser impulsades per un sol Ajuntament de la comarca. En alguns casos perquè les respostes estan en mans, en part o totalment, de l'Administració Local (regulacions constructives, polítiques de transport, aprofitament residus), en d'altres, perquè les actuacions responen a polítiques a més llarg termini que no estan en els objectius actuals del sector energètic (generació distribuïda, companyies de serveis energètics, calor centralitzat,...) i necessiten d'una promoció des de l'Ajuntament.