Empreses de serveis energètics

El Pla de l'Energia de l'Agència i el de Catalunya s'han elaborat sobre la base de cinc grans eixos estratègics que han de fer possible la transició cap a un model energètic més sostenible: fomentar l'estalvi i l'eficiència energètica; promoure les fonts energètiques renovables; desenvolupar les infraestructures energètiques necessàries per a garantir el subministrament i diversificar les fonts d'energia; donar suport a la investigació, al desenvolupament i a la innovació tecnològica en l'àmbit energètic; i fer que augmenti la consciència social i millori el coneixement sobre la problemàtica energètica.

Les Empreses de Serveis Energètics tenen un paper molt important a l'hora de desenvolupar aquests eixos. Aquest servei implica una millora de l'eficiència energètica i/o un estalvi d'energia primària, tot i que l'empresa assumeix cert grau de risc econòmic en fer-ho, en funció de l'estalvi obtingut.

Conscients d'aquesta realitat, un dels propòsits de l'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre és fomentar aquest mercat nou. Per tal d'assolir el propòsit, a continuació, definim una sèrie d'accions i tasques relacionades a la licitació dels serveis energètics de l'enllumenat públic municipal, a les quals s'està donant suport als ajuntaments:

  • Redacció de la proposta de plecs per la licitació.
  • Actualització, si s'escau, de l'auditoria energètica de les instal·lacions d'enllumenat públic.
  • Elaboració de l'informe de valoració de les ofertes que es presentin.
  • Seguiment del desenvolupament del contracte i l'acompliment dels objectius marcats a l'adjudicatari durant el període de vigència del mateix.

És una realitat que aquest mercat està actualment en desenvolupament i, des de l'Agència, ja s'han iniciat les tasques a alguns municipis. El primer en donar el pas ha estat Camarles (comarca del Baix Ebre). En la següent presentació hi ha les dades inicials del projecte:

Renovació de l'enllumenat públic de Camarles a partir de la introducció d'una Empresa de Serveis Energètics
Descarregar presentació:

Nota: Algunes dades de la presentació han pogut variar de març 2011 a l'actualitat. Les dades finals són les que es troben als estudis tècnics i legals de l'ajuntament.