Sou a: Assistència tècnica» Sanejament» Gestió sanejament » Instal·lacions » EDAR SANT JAUME D'ENVEJA

EDAR SANT JAUME D'ENVEJA


Dades generals
Administració Actuant: Consell Comarcal del Montsià
Empresa explotadora: Acciona Agua
Any posada en funcionament: 2016
Previsió ampliació:
Punt abocament: Riu Ebre
Població sanejada: 3.538
Km col·lectors: Afluent: 4,117 Efluent: 0,951
Nombre bombaments: 3
Nombre emissaris:
Km emissaris:
edar
Dades de disseny
Tipus de tractament: Biològic
Cabal disseny (m3/d): Hivern: 832 Estiu: 2.426
MES disseny (mg/l): Hivern: 134 Estiu: 28,6
DBO5 disseny (mg/l): Hivern: 211 Estiu: 34,8
Població equivalent disseny (h-e): 2.800
Dades de procés
Primari:
Secundari: MBBR (Sistema biomassa fixa sobre llit mòbil)
Espessiment: gravetat
Digestió:
Deshidratació: centrífuga
Diagrama
diarama EDAR
Localització

L'Edar es troba situada a l'est de la població a uns quatre quilòmetres del casc urbà. Polígon: 3 / Parcel·la: 55

Resum any
Cabal total (m³/any):
Energia consumida (Kwh/any):
Producció fangs (Tn/any):
Mitjanes any
Entrada Sortida
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)

Cabals tractats per l'EDAR (en milers de m3)

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total(Dam3) Mitja(Dam3/d)
Entrada
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DB05 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Sortida
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (mg/L)
DQ0 (mgO2/L)
DBO5 (mgO2/L)
pH (upH)
Conductivitat (µg/cm)
Nitrogen total (mg/L)
Fòsfor total (mg/L)
Rendiments
Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des
MES (%)
DQ0 (%)
DBO5 (%)
Nitrogen total (%)
Fòsfor total (%)