Sou a: Assistència tècnica» Agència Energia Terres de l’Ebre » Funcions i objectius

Funcions i objectius

L'Agència d'Energia de Terres de l'Ebre té un àmbit d'actuació molt concret basat en l'estalvi i l'eficiència energètica i l'impuls d'energies renovables en les instal·lacions i dependències de titularitat pública.


Les seves funcions es poden resumir en els següents punts:


 • Assessorament en la gestió energètica dels Ajuntaments:

  • Adequació al nou sistema de tarifes per complir el RD 485/2009, l'1 de juliol de 2009.
  • Implantació i gestió telemàtica dels consums energètics municipals amb facturació electrònica: Alarmes, sobreconsums, relacions amb la companyia elèctrica, seguiment.
  • Elaboració d'informes de millora dels consums energètics municipals.
  • Elaboració dels plans i aplicació del reglament de contaminació lluminosa de l'enllumenat públic exterior.
  • Tramitació de subvencions.
  • Aplicació del decret d'ecoeficiència.
  • Elaboració d'ordenances solars.
  • Revisió de nous projectes d'enllumenat públic
  • Accions en la promoció i divulgació de les energies renovables i eficiència energètica.

  I, prèvia contractació per part de l'Ajuntament en concret o d'alguna altra institució, les següents accions:


  • Redacció d'auditories energètiques d'instal·lacions o edificis públics.
  • Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l'externalització de la propietat o gestió d´instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics (EMSEs) als municipis.
 • Redacció de Plecs administratius i tècnics per la contractació de subministrament i servei integral de l'enllumenat públic dels municipis que ho sol·licitin.
 • Assessorament i promoció de les energies renovables en sòls, edificis o instal·lacions de titularitat pública:

  • Energia tèrmica
  • Energia fotovoltaica
  • Energia geotèrmica
  • Biomassa
 • Assessorament i foment d'hàbits d'estalvi energètic a la població en general.